Βιβλίο Μαθητή

   

 

 

Θ Ε Ω Ρ Ι Α

Μέρος Α’ - Κεφάλαιο 4ο – Περιγραφική Στατιστική

Μέρος Β’ - Κεφάλαιο 1ο – Εμβαδά επίπεδων σχημάτων – Πυθαγόρειο Θεώρημα

Μέρος Β’ - Κεφάλαιο 2ο – Τριγωνομετρία – Διανύσματα - Εφαπτομένη οξείας γωνίας

Μέρος Β’ - Κεφάλαιο 4ο – Γεωμετρικά Στερεά

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Από την ύλη της Α' Γυμνασίου: Μέρος Α΄, Άλγεβρα, Κεφάλαιο 7, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί, Α.7.8. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό, Α.7.9. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο

Μέρος Α΄, Κεφάλαιο 1, Εξισώσεις-Ανισώσεις

Πηγή: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2015). Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 6, (Έκδοση 2.0)

Μέρος B΄, Κεφάλαιο 1, Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων

Μέρος Α΄, Κεφάλαιο 2, Πραγματικοί αριθμοί

Πηγή: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2015). Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 7, (Έκδοση 1.1)

Μέρος B΄, Κεφάλαιο 2, Τριγωνομετρία – Διανύσματα

Μέρος Α΄, Κεφάλαιο 3, Συναρτήσεις

Πηγή: Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2016). Περιοδική e-έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 8, (Έκδοση 1.0)

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (επαναληπτικές)

Επαναληπτικές ασκήσεις 1

Επαναληπτικές ασκήσεις 2

Επαναληπτικές ασκήσεις 3

Τετράδιο επανάληψης (Πηγή: https://cutemaths.wordpress.com/)

 

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων  Πηγή: Καραγιάννης Ι. (2015), Θέματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίου σχολικού έτους 2013-2014